top of page

"En büyük zenginlik, sağlıktır"

Ralph Waldo Emerson

doktorun ofisi
Geriatri: Alıntı

Gerçekler ve Rakamlar

Sayılarla

%9.9

Ülkemizde yaşlı nüfusun toplum içindeki oranı

78.6

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78.3 yıl. Erkeklerde 75.6 Kadınlarda 81 yıl.

%14.3

Çalışma çağında yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı %13.4'e yükseldi

2000

Günde en az 2 litre(2000ml) su içmeye ve içirmeye özen gösterelim

%100

Memnuniyet anlayışıyla, özverili, güvenli, iyi niyetli bakım desteği

2021-2030

2021’de başlayan ve tüm yaşlı insanların keyif alması gereken birbiriyle ilişkili beş yeteneği ele alan Sağlıklı Yaşlanmanın On Yılı’nın hedefi, “işlevsel yeteneği” optimize etmektir.

%9,8

Dünya nüfusunun %9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %34,3 ile Monako, %28,8 ile Japonya ve %22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

5

DSÖ nün yaşlılarda korumayı önerdiği işlevsel yetenekler

  • Temel ihtiyaçları karşılama yeteneği

  • Öğrenmeye ve karar vermeye devam etmek;

  • Mobil olmak;

  • İlişkiler kurmak ve sürdürmek ve

  • Topluma katkı sağlamaktır.

Geriatri: Infographics
bottom of page