"En büyük zenginlik, sağlıktır"

Ralph Waldo Emerson

doktorun ofisi
 

Gerçekler ve Rakamlar

Sayılarla

%9.5

Ülkemizde yaşlı nüfusun toplum içindeki oranı

78.6

Doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78.3 yıl. Erkeklerde 75.6 Kadınlarda 81 yıl.

%14.1

Çalışma çağında yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı %13.4'e yükseldi

2000

Günde en az 2 litre(2000ml) su içmeye ve içirmeye özen gösterelim